Otoskopia

Multimedialny CD szkoleniowy dla lekarzy rodzinnych oraz pediatrów. Prezentacja multimedialna zawierała elektroniczną wersję materiałów szkoleniowych, test sprawdzający wiedzę oraz materiał video.

Zastosowane technologie: Mozilla Firefox/XUL/Javascript/jQuery/CSS/NSIS

Projekt zrealizowany w ramach współpracy z wydawnictwem Medycyna Praktyczna.

Zobacz inne: