Środowisko testowe w mp.pl

Omawiany projekt jest realizowany od 2006 roku w ramach współpracy z Wydawnictwem, wszystkie omawiane rozwiązania są na bieżąco usprawniane.

Projekt ma na celu usprawnienie procesu projektowania i rozwoju aplikacji (strony WWW, wortale internetowe i aplikacje intranetowe) tworzonych na potrzeby Medycyny Praktycznej. Tworzone aplikacje pisane były od wielu lat z wykorzystaniem języka PHP. W miarę upływu czasu i zmiany potrzeb użytkowników były one rozwijane, dodawane były nowe funkcje, czasem w wyniku tego pojawiały się trudno dostrzegalne błędy. Zdarzały się problemy z kompatybilnością z nowymi wersjami oprogramowania na serwerach, występowały też utrudnienia przy pracy grupowej nad kodem aplikacji (brak systemu kontroli wersji).

Aby usprawnić pracę i zminimalizować problemy wynikające z, czasem wieloletniego, utrzymywania aplikacji, zastosowano następujące rozwiązania:

Dzięki wprowadzeniu powyższych rozwiązań każda zmiana w kodzie aplikacji automatycznie powoduje m.in. uruchomienie wszystkich przygotowanych testów, w tym testów interfejsu użytkownika (np. czy można "wyklikać" złożenie zamówienia w sklepie) oraz uaktualnienie dokumentacji do projektu. W razie niepowodzenia testów lub innego błędu (tzw. build failure) programiści są informowani automatycznie e-mailem. To tylko jeden z wielu praktycznych przykładów pokazujących, do jakiego stopnia można usprawnić proces tworzenia aplikacji po to, żeby tworzone projekty powstawały szybiej, taniej i były bardziej niezawodne.

Zobacz inne: