Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej

Pamw.pl to system do prowadzenia online procesu redakcji i recenzji czasopisma Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej.

Wybrane cechy systemu:

Technologie: PHP/PostgreSQL/MS SQL/AJAX/XML

Projekt zrealizowany w ramach współpracy z wydawnictwem Medycyna Praktyczna.

Zobacz inne: